Per la despedida dels vostres estimats la Floristeria Kursaal disposa de servei funerari i tot tipus de rams per condolença ; corones,coixins, creus ,centres...l'entrega es pot fer el mateix dia i tambè disposem se servei Interflora.

Funeraria; Corones, coixins i rams